Tur- och kursprogram

Här finner du våra kurser och turer

 

Välkommen med på paddlingsaktiviteter som bjuder på motion i underbara sjö- och havslandskap.

 

Nivå gällande paddlingskursernas och paddlingsturernas svårighetsgrad, samt deltagarens kondition och erfarenhet:

Lätt: Inga tidigare paddlingserfarenheter krävs. Normal kondition.

Medel: Avklarad grundkurs, eller motsvarande kunskaper och färdigheter. God kondition. Paddlingserfarenheter av att paddla i vind och vågor. Någon erfarenhet av självräddning och kamraträddning.

Krävande: Åtminstone nivå EPP2/ Meloja 2, eller motsvarande kunskaper och färdigheter. God kondition. Paddlingserfarenheter i hård vind och stora vågor. Behärska självräddning och kamraträddning.

Bay1
Beach1
Sunset1
Birds
Paddle_camp
course_kayaking_354
Lake1
Cliff1
paddling_camp_view_59
Forward_paddling1
Lighthouse1
outdoor_kayaking_167
Dark_Clouds1_Kayaking
Kayak_break1
Small_houses_on_beach
Sea_cliffs
Islands4
Paddlers1
Sunset3
Camp2
peaceful_view_76
sunset_water_view_356
Kanal1_Kayaking
kayaking_waves_wind_43
Sail1_Kayaking
Dawn2
kayaking_trip_445
Islands1
nice_view_34
Islands5
smooth_water_kayaking_227
paddling_tour_100
Sun_cloud1
Islands2
Camp1_Kayaking
Island1
Open_Sea1
Stones1
Islands8
Dawn_sun_Kayaking
Islands6
Swans
Mirror_lake1
Paddling_brake_on_sea_cliffs
Night_paddling_calm_night
kayaking_view_456
Dark_sky
Calm_sea
Nice_sunset
sea_kayaking_ship_467
kayaking_helsinki_ships_83
sea_kayking_tour_224
sea_kayaking_windmill_87
sea_kayaking_tour_ship_984
sea_kayaking_875
sea_kayaking_ship_679
paddling_sunset_254
open_water_kayaking_333
lighthouse_256
kayaking_city_356
smooth_cliffs_kayaking_445
paddling_course_213
kayaking_helsinki_763
view_sunset_567
archipelago_paddling_244
beautiful_swans_451
archipelago_paddling_46
cloudy_evening_open_water_689
kayaking_break_archipelago_967
archipelago_paddling_23
ice_kayaking_455
lighthouse_view_archipelago_245
lighthouse_833
sunset_archipelago_733
sunset_view_798
peaceful_view_36
kayaking_helsinki_view_325
sunset-nice_887
better_view_98
kayaking_break_335
kayaking_beautiful_fenomena_234
ice_kayaking_667
blue_time_sea_kayaking_556
paddling_kayak_rain_222
kayak_surf_waves_335
kayaking_camp_775
kayaking_shipping_lane_443
kayaking_dark_clouds_335
lighthouse_window_944
calm_sea_kayaking_339

 PADDLINGSKURSER

Grundkurs EPP1 Meloja 1

Lätt

Meloja 2 kajakki EPP2 kayak

Medel

Eskimåsvängar

Lätt / Medel

Kurs räddning

Lätt / Medel

Introduktionskurs paddling

Lätt

Fortsättningskurs

Medel

PADDLINGSTURER

2 dagars paddlingstur Drumsö-Sommaröarna-Knapperskär

Medel

Paddlingstur Drumsö Rönnskär Gråhara Sveaborg 21 km

Krävande

Paddlingstur Lövö-Fölisön-Munknäs-Otnäs 12 km

Lätt

Paddlingstur Drumsö Sommaröarna Bylandet 40 km

Krävande

Paddlingstur_Ingå_Ekenäs_skärgård

Medel

Paddlingstur Gäddvik-Sommaröarna-Ängeslandet 36 km

Krävande

Paddlingstur Stensvik-Sommaröarna-Stora herrö 30 km

Medel

Paddlingstur Loppijärvi 18 km

Lätt / Medel

Paddlingstur Lövö-Granö-Fölisö-Sveaborg-Drumsö 25 km

Medel / Krävande

Paddlingstur Drumsö-Sommaröarna-Kytö 30 km

Krävande

Paddlingstur Gäddvik-Sveaborg 25 km

Medel / Krävande

Paddlingstur Punelia 13 km

Lätt / Medel

Paddlingstur Stensvik-Hästö 37 km

Krävande

Paddlingstur Lövö-Drumsö-Sommaröarna 32 km

Medel / Krävande

Paddlingstur Drumsö-Rönnskär-Sveaborg-Sandhamn 30 km

Krävande

Paddlingstur Gäddvik-Sommaröarna-Stora herrö-Kytö 30 km

Krävande

Paddlingstur Loppijärvi 10 km

Lätt

Lätt / Medel