Grundkurs i paddling (EPP1 / Meloja 1)

Grundkurs EPP1 Meloja 1

Grundkurs i paddling (EPP1/Meloja 1)

Denna grundkurs i paddling uppfyller Finlands paddlings- och roddförbunds rekommendationer på kursinnehåll. En stor del av kursen består av praktiska paddlingsövningar, samt en mindre del teori. Kursen ger en bra grund i paddlingskuskap och paddlingsfärdigheter samt goda förutsättningar för fortsatt paddlingsutövning. Efter genomförd grundkurs klarar man att paddla i lugnare vatten, samt delta i ledda paddlingsturer och paddlingsträningar.

Efter genomförd kurs erhåller man ett diplom. Har man dessutom lyckats genomföra övningarna enligt Finlands paddlings- och roddförbunds rekommendationer, så kan man mot en tilläggsavgift även erhålla ett bevis i form av ett plastkort på att man har avlagt kompetenstestet Meloja 1/ EPP1. Detta kort kan man behöva uppvisa t ex för att hyra kanot eller bli medlem i en paddlingsklubb.

EPP (Euro Paddle Pass) är en standard för kompetenstest i 5 steg som håller på att etableras i Europa.

Svårighetsgrad: Lätt

Förhandskrav: Kunna simma 200 meter och vara minst 15 år gammal. Är du under 18 år behöver en vuxen som ansvarar för dig delta i samma aktivitet som du. Det krävs inga förkunskaper i paddling.

Antal deltagare: 2-6 pers

Kurslängd: 12 timmar (2 dagar)

Tid: Kursen börjar kl 09.00 och slutar kl 15.00

Pris: 75 eur (Loppi);    100 eur (Helsingfors, Esbo)

Tilläggsavgift: 15 eur, Meloja 1-kort (tilläggsavgiften kan betalas efter avklarad kurs)

Plats och datum:

Drumsö, Helsingfors:       11-12.5;           15-16.5;          25-26.5;       8-9.6;      6-7.7;        20-21.7

Lövö, Helsingfors:              15-16.6

Stensvik, Esbo:                    (?)

Punelia/ Sakara, Loppi:    (?)

Loppijärvi, Loppi:               18-19.5;      1-2.6

BOKA NU!

Kartor

Utrustning

FÖLJANDE GÅS IGENOM PÅ KURSEN

FÄRDIGHETER

Stiga i/ ur kajaken från/ till brygga och strand

Spänna fast och ta loss kapellet

Bra paddlingsställning, avslappnad med bibehållen balans

Paddling framåt

Paddling bakåt

Stanna

Paddling i sidled

Stödtag mot vattnet

Styra och svänga kajaken m h a paddeltag, roder, skädda, viktförskjutning, paddeln som roder

Kapsejsa kajaken och med hjälp klättra tillbaka upp i kajaken

Bilda en flotte och upplösa en flotte

Använda roder och skädda, justera fotstöden

Utföra säkerhetskontroll av kajaken innan man ger sig ut på vattnet, försäkra sig om att flytförmågan är bra

Skötsel och lämplig hantering av utrustningen, samt bra metod att bära kanoten

KUNSKAP

Grundkunskap om paddling och utrustning, val och justering av utrustning

Lämplig klädsel för rådande förhållanden

Utrustning: kajak/ kanot, flytväst, kapell, paddel, kajakens/ kanotens flytelement, hjälm

Säkerhetskunskap och sunt förnuft

Förmåga att under rådande förhållanden bedöma den egna kapaciteten

Se till att någon på land har information om din paddlingstur (klubbens aktivitetsbok, person)

Paddling i grupp: gruppdisciplin och kommunikation

Vind, vågor, strömmar, väder

Annan trafik på vattnet, båtleder

Olika paddlingsförhållanden: skillnad mellan t ex strömmande vatten och hav

Räddningsåtgärder beroende på rådande omständigheter och typ av kajak/ kanot

Vikten av näring och vätska

Hypotermi – förebyggande samt enklare behandlingsinstruktioner

Allemansrätten, var man får och inte får paddla eller landstiga, samt miljökunskap

Klubbverksamhet och presentation av olika paddlingsgrenar

BOKA NU!