Register- och dataskyddsbeskrivning

Scandinavian Kayaking Adventures register- och dataskyddsbeskrivning

Detta är en register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med dataskyddslagen och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Registeransvarig

Scandinavian Kayaking Adventures/ SoftBox, 1034495-8; Aittoniementie 67; 12750 PILPALA; SUOMI; postbox(at)scandinavian-kayaking-adventures.fi

Kontaktperson

Peter Östberg; tel: 0445319200

Registrets namn

Scandinavian Kayaking Adventures kundregister

Registrets användningsändamål och grund för hantering av personuppgifter

Ändamålet för hantering av personuppgifter är att upprätthålla Scandinavian Kayaking Adventures kundregister, sköta kundrelationer, samt administration och hantering av beställningar, kundbrev, information och nyhetsbrev.

Uppgifter som lagras i registret

Registret innehåller följande informtion: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, vikt, längd, kajak, paddlingsaktivitet, tid och plats för paddlingsaktiviteten.

Informationskällor som i regel används

Personuppgifterna erhålles av kunderna själva i samband med anmälan till paddlingsaktiviteten, per e-post eller per telefon.

Skyddande av personuppgifter och informationssäkerhet

Digitalt hanterade personuppgifter är skyddade och sparade i Scandinavian Kayaking Adventures system, till vilket endast personer som behöver ifrågavarande uppgifter för att utföra sitt arbete ges tillträde. Ifrågavarande personer använder personliga användarnamn och lösenord. Personuppgifterna är skyddade från hantering av utomstående, och hanteringen av personuppgifterna övervakas. Använda terminaler och lagringsmedia är krypterade. Manuellt hanterade personuppgifter förvaras i låst utrymme.

Överföring och utlämnande av personuppgifter

Uppgifter utlämnas inte till tredje part förutom till utomstående turledare eller kursledare, samt för aktiviteter gällande webbplatsens tekniska förvaltning. Personuppgifter förs ej ut ur EU- eller EES-området.

Kundens rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har kunden rätt att få tillgång till och granska sina egna personuppgifter, samt kräva att sina personuppgifter raderas. Utan krav från kund att radera sina personuppgifter, så sparas personuppgifterna så länge de fyller sin funktion.

Kakor (Cookies)

På Scandinavian Kayaking Adventures internetsidor används kakor, d v s en liten textfil sänds till användarens dator. Kakor förbättrar användarens användarupplevelse. Kakor används för att förbättra vår service genom att registrera internetsidornas visnings- och besökarantal, användarens användarbetéende, samt typ av webbläsare som används. Vi sparar inga personuppgifter m h a kakor. Genom att använda vår webbplats godkänner användaren att kakor sparas i användarens dator. Kakorna kan stängas av i webbläsarens säkerhetsinställningar, men det innebär att vår webbplats inte fungerar som den borde.

 

Denna register- och dataskyddsbeskrivning är uppdaterad 14.5.2019