Meloja 2 kajakki (EPP2 kayak) kompetenstest

Meloja 2 kajakki EPP2 kayak

Meloja 2 kajakki (EPP2 kayak) kompetenstest

Detta kompetenstest uppfyller Finlands paddlings- och roddförbunds innehållsrekommendationer och riktlinjer. I kompetenstestet testas kandidatens grundläggande färdigheter i att hantera kajaken. Kandidatens ska kunna förflytta kajaken i önskad riktning, samt anpassa paddlingstekniken till paddlingen. Kandidaten ska kunna agera lugnt även efter kapsejsning. Kompetestestet genomförs under en tur på minst 2 timmar och 4 km.

Alla testmoment bedöms som godkänt / icke godkänt. Alla testmoment måste genomföras godkänt. Om kandidaten har godkänts i testet enligt Finlands Paddlings- och Roddförbunds rekommendationer och riktlinjer, erhåller kandidaten ett Meloja 2-kort i plast som bevis på avlagt kompetenstest Meloja 2 kajakki (EPP2 kayak).

EPP (Euro Paddle Pass) är en standard för kompetenstest i 5 steg som håller på att etableras i Europa.

Svårighetsgrad: Medel

Förhandskrav: Kunna simma 200 meter och vara minst 15 år gammal. Är du under 18 år, behöver en vuxen vara med som ansvarar för dig och som deltar i samma paddlingsaktivitet som du.

Antal deltagare: 2-6 pers

Kurslängd: 2-3 timmar

Pris: 50 eur (Loppi);      70 eur (Helsingfors, Esbo)

Tilläggsavgift: 15 eur, Meloja 2-kort och registrering hos Finlands Paddlings- och Roddförbund (tilläggsavgiften kan betalas efter avklarat test)

Plats och tid:

Drumsö, Helsingfors:   16.5 kl 17.00-20.00;      26.5 kl 17.00-20.00;       9.6 kl 17.00-20.00;      21.7 kl 17.00-20.00

Gäddvik, Esbo:                 21.5 kl 14.00-17.00;          27.7 kl 14.00-17.00

Sommaröarna, Esbo:            (?)

Lövö, Helsingfors:              (?)

Stensvik, Esbo:                  (?)

Punelia/ Sakara, Loppi:       24.5 kl 10.00-13.00;          29.5 kl 10.00-13.00;          14.7 kl 09.00-12.00

Loppijärvi, Loppi:                 (?)

BOKA NU!

Kartor

Utrustning

Vi går igenom följande

Färdigheter som behärskas (dessa färdigheter ska genomföras korrekt)

Lyfta och bära kajaken, sjösätta kajaken

Paddling framåt

Stanna och paddla bakåt

Paddling i sidled (draw stroke, paddeldrag)

Lågt stödtag och förhindra att kajaken välter

Akterligt roder/ paddel som roder

Stödtagsvändning (lågt stödtag)

Landstigning

Spänna/ binda fast kajaken (t ex på biltaket)

Färdigheter gällande säkerhet (dessa färdigheter ska genomföras med gott resultat)

Kapsejsa kajaken och simmande bogsera den iland

Kapsejsa kajaken och klättra tillbaks upp i kajaken

Stävräddning / eskimåräddning

Kamraträddning (räddning på djupt vatten)

Säkerhetsutrustning

Färdigheter i navigering

Färdigheter som ska tränas (grundfärdigheter ska uppvisas)

Högt stöd

Paddling i sidled m h a ”åtta” (sculling draw)

Stöd m h a ”åtta” (sculling)

Kanta/ luta kajaken

BOKA NU!